Apģērbu žāvēšanas skapji

Ar ventilācijas izvadu Žāvēšanas skapjiem ir ventilācijas izvads mitrā gaisa izvadīšanai. Nimo ETS (Zviedrija) skapji tiek pievienoti pie telpas ventilācijas izvada ar distanceri (iekļauts komplektācijā). Lielās un vēdināmās telpās, un ja skapis netiek intensīvi izmantots, skapi var nepievienot pie ventilācijas sistēmas.
Bez ventilācijas izvada- ventilējamām telpām, šiem skapjiem nav atsevišķa ventilācijas izvada un šie skapji paredzēti labi ventilējamām telpām.
Ar siltumsūkni, bez ārējās ventilācijas– mitrums tiek savākts atsevišķā traukā vai pievienots pie kanalizācijas sistēmas. Nav nepieciešama ārējā ventilācija un telpas mitruma līmenis netiek ietekmēts.

Ar ventilācijas izvadu

Bez ventilācijas izvada- ventilējamām telpām

Ar siltumsūkni, bez ārējās ventilācijas